Lotte loopt dit jaar haar afstudeerstage bij Sporten voor je Deur en heeft een interessant onderzoek opgezet. Een onderzoek waar alle trainende leden van Sporten voor je Deur aan mee kunnen doen! Je leest er alles over in onderstaande blog.

Sportkunde

Lotte is 22 jaar, stagiaire en trainer bij Sporten voor je Deur en zit nu in het laatste jaar van de opleiding Sportkunde in Nijmegen. Een van haar projecten is het opzetten van een onderzoek en daar kan zij jullie hulp goed bij gebruiken. Het onderzoek wat zij gaat doen betreft namelijk alle trainende leden.

Opzet van het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit metingen waarin wordt gekeken of de leden van Sporten voor je Deur, binnen een aantal weken, sterker zijn geworden in het aantal herhalingen dat zij maken. Het onderzoek bestaat dan ook uit een beginmeting, een lessenserie en een eindmeting. De beginmeting is in week 1 afgenomen bij elke groep en ieder lid dat vrijwillig mee wil doen. Elke trainer heeft een extreme bootcamp gegeven waarbij op twee meetmomenten een scoreformulier is ingevuld. De weken daarna krijgen de leden dan ook lessen aangeboden waarin de oefeningen uit deze bootcamp extra veel aandacht krijgen en spiergroepen die nodig zijn voor de oefeningen veel getraind worden. Aan het einde van de maand december zullen zij dan weer deze extreme bootcamp afleggen en weer meten op deze twee meetmomenten in de hoop dat zij dit keer meer herhalingen zullen maken.

Onderzoeksdoel:

Het doel van het onderzoek is meten of doormiddel van specifieke kracht- en conditietrainingen de leden van Sporten voor je Deur sterker worden. Daarnaast wil Sporten voor je Deur de deelnemers uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. Op deze manier kunnen wij ook kijken of het aanbieden van specifieke trainingen leidt tot het verbeteren van uithoudingsvermogen en spierkracht. Dit zodat we nog gerichtere trainingen kunnen aanbieden in de toekomst.