Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden svjd

Kamer van Koophandel nummer 30151354 (Sporten Voor je Deur is ondergebracht bij Move Your Business.)

Bij deelname (en inschrijving) aan de Sporten Voor je Deur (SVJD) gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 1 | Aansprakelijkheid bij deelname van de training

1.0 Door deel te nemen aan SVJD gaat u er mee akkoord dat SVJD niet aansprakelijk gesteld kan worden voor letsel, blessures of andere fysieke en psychologische klachten die tijdens of na de training zijn ontstaan door deelname.

1.1 U bent tijdens de training niet verplicht de geadviseerde oefeningen uit te voeren. U dient zelf in te schatten/aan te voelen of deelname aan een oefening verantwoord is voor uw lichaam en geest.

1.2 Voordat u begint met SVJD adviseren wij u bij twijfel een medisch gekwalificeerd specialist, bijvoorbeeld een arts of fysiotherapeut raad te plegen en dat u navraag doet of deelname aan de training verantwoord is.

1.3 SVJD kan niet aansprakelijk gesteld worden als kleding, schoeisel en/of materialen defect/kapot gaan of gestolen worden tijdens de training.

 

Artikel 2 | Annulering van de training vanuit SVJD

2.0 SVJD behoudt het recht een training bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren.

2.1 SVJD behoudt het recht om de training te annuleren als de weersomstandigheden risico’s kunnen opleveren. Bij weercode geel gaat de training wel door. Trainen met weercode geel is volledig op eigen risico. Tijdens de training wordt gekeken of het verantwoord genoeg is om door te trainen. Indien de weersomstandigheden te gevaarlijk zijn wordt de training geannuleerd. Deze les kan dan op een ander moment worden ingehaald. Bij onweer of weercode rood zal direct de training geannuleerd worden. De training wordt uit de app gehaald en daar krijgen de deelnemers een email van.

2.3 De trainingen lopen het hele jaar door. Behalve op nationale feestdagen en tussen kerst en oud en nieuw gaan de workouts niet door, zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of restitutie. Er is in de zomervakantie (6 weken) een zomerrooster. Dit rooster staat vermeld in de agenda.

2.4 Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot deelnemen aan de workouts, die
aangeboden worden door SVJD, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Wel is het mogelijk om binnen een kalendermaand de gemiste les(sen) in te halen op dagen dat je normaal niet traint. De deelnemer moet de geboekte les dan uit het rooster van de app halen. Dat kan tot 2 uur voor aanvang van de les. Na het stopzetten van het abonnement, vervalt het recht tot inhalen van gemiste lessen.

2.5 Het is niet mogelijk om het abonnement stop te zetten wegens vakantie. Wel is het mogelijk de gemiste workouts in te halen op dagen/uren dat je normaal niet traint.

 

Artikel 3 I Algemene voorwaarden abonnement

3.1 Aanmelding vindt plaats door het aanmelden/kopen van een product in de webshop van. De aanmelding vindt plaats minimaal 1 dag voor de start van de gewenste trainingsdag. Vanaf het aanmeldt moment is het mogelijk lessen te boeken in het rooster van de app of online via agenda. Je gaat een abonnement aan voor een periode van drie maanden. Daarna wordt het abonnement telkens automatisch met een maand verlengd. Er geldt na 3 maanden een opzegtermijn van tenminstens een maand.

3.2 Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden (zichtbaar op de website www.sportenvoorjedeur.nl) van SVJD te accepteren.

3.3 Wijzigingen in een abonnementsvorm bijvoorbeeld van 1X per week naar onbeperkt kan door een email met het verzoek te sturen naar info@sportenvoorjedeur.nl. De omzetting zal na zo spoedig mogelijk plaatsvinden.

3.4 Het is mogelijk om het abonnement tijdelijk stop te zetten bij uitval door blessures of ziekte langer dan 3 weken. Dit dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven via mail info@sportenvoorjedeur.nlEen opschorting kan per direct bij een zwangerschapsblessure of bevalling. Na een bevalling zal het abonnement na 6 weken weer opgestart worden.

3.5. De betaling vindt plaats met automatische incasso vanaf het moment dat je het abonnement hebt gestart.

3.6 Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storting om andere redenen, moet je zelf de betaling alsnog voldoen via www.backoffice.bsport.nl. Als het goed is staat duidelijk de betaling klaar. Mocht je er niet uitkomen mail naar info@sportenvoorjedeur.nl of bel met 0646035633. Als de betaling niet lukt, zal SVJD €7,50 in rekening brengen. Een stornering kost €7,50 overleg dus altijd eerst met ons als je het niet eens bent met de betaling. Bsport rekent hier hoge kosten voor helaas. Je krijgt 2 weken de tijd om het bedrag alsnog over te maken. Als we na deze periode het bedrag nog niet hebben ontvangen, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.

3.7 Deelname aan de lessen van SVJD wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan (zonder opgaaf van geldige reden). SVJD is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

3.8 SVJD behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging word je hiervan op de hoogte gebracht.

3.9 Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.10 Wanneer het maximumaantal deelnemers van een groep is bereikt, wordt je op een wachtlijst geplaatst. Zodra er weer plaats is, ontvang je een email.